top of page

 About me

wat mij motiveert
De natuur is mijn muse
Creatie als meditatie
Van schaap tot kunst
altijd groeiend

What drives me


I have this urge to create things with my hands...

 

Every now and then I really need to make new sculptures. I have to get them out of my system! The process of having a picture in my mind and transforming that picture onto a physical entity, fascinates me. These pictures and images don't always come out the way I planned, but that's the exciting part of creating. 
 

 

Nature is my muse

 

I adore nature: plants, trees, rocks, flowers, rivers...

 

I love to work with natural materials like wool, seeds, wood, minerals... I try to express the inspiration I get from nature in my artwork. The microscopic world of bacteria and fungi challenges me to experiment with all kinds of forms and shapes. When it comes to choosing colours, then it's the astounding world of undersea life  that provides a huge source of inspiration to me.
 


Creation as meditation

 

The first time I did felting, I totally fell in love with the medium wool... 
 

What I really love about felting is the tactile aspect of the material itself. The process of wet felting,  the softness of the wool, the warm soapy water , the repetitional movement of the hands through the wool, and the rolling of the felt ... The whole process has a meditative effect on my mind.

 

Even when I am dry felting (i.e. pinching the wool with a special felt needle), I enjoy feeling and seeing a sculpture appear in my hands. Because felting is such a time consuming, slow process, it helps me to slow myself down, learning not to be impatient but to follow the rhythm of the wool transforming into felt, and to enjoy that slow pace.


 

From sheep to art


For me the process of creation is as important as the final result...

 

I am amused by the idea that the wool in my hands comes from sheep walking around somewhere on this earth. And that their wool after being sheared, washed, carded and sometimes painted, ends up in my hands being shaped in one of these weird, funny and beautiful objects. That's quite an amazing metamorphosis!
 

The process of creating a sculpture feels like an journey for my mind (the idea), my physical self (my hands) and the material (wool, or rather: felt). They all have their specific possibilities and impossibilities, and their own will. My hands don't always do what my mind wants them to do, and likewise the material doesn't always do what my hands want it to do. It is an adventurous play of the three different elements, and the play itself gives me immense pleasure (and struggle now and then!).
 

 

Ever growing, ever changing


If there is any leading theme to be found in my life, work and interests then I can say it must be this: metamorphosis, transformation, the cycles of life...

Everything that has to do with growing interests me. Whether it is my own growing up, the growing of the children I work with, or the growing process of the plants and flowers in my garden, I am fascinated by it. It inspires me enthusiastically to keep on learning and creating. That you may create too!


I hope this site can convey my enthusiasm about felting and creating on to you, and inspire you to create as well! If you are inspired or are a creator too: don't hesitate to let me know! I would really appreciate it.

For more inspiring art, artists and images, have a look at my blog  at this site, or check out my Pinterest page.

You can also follow me on Instagram @paulinevanderbaan


 

Pauline van der Baan

 

Wat mij motiveert

 

Ik heb een enorme drang om met mijn handen te creëren...

 

Het fascineert me om een idee of een vorm dat ik in mijn hoofd heb, om te zetten in een fysiek beeld. De ene keer lukt dat beter dan de andere, maar dat vind ik juist het interessante aan het hele creatieproces. Het materiaal geeft soms zelf richting aan hoe ik het vorm moet geven. En ik laat me daar niet alleen door inspireren, maar ook door leiden.

 

 

 

De natuur is mijn muse

Ik hou van planten, bloemen, stenen, bomen, rivieren....

Materialen als wol, planten en bloemen, hout, zaden, grassen, edelstenen vind ik fijn om mee te werken. De inspiratie die ik opdoe in de natuur, probeer ik over te brengen in de beelden die ik maak. De microscopische wereld van de bacteriën en schimmels dagen mij uit om te experimenteren met allerlei vormen en patronen. En mijn kleurgebruik wordt ingegeven door de planten en bloemen, maar ook leven in de onderwaterwereld.

Creatie als meditatie

Toen ik voor het eerst vilte, werd ik helemaal verliefd op het medium wol...

Het werken met wol is een hele fijne ervaring. Als je wol tot vilt bewerkt doe je dat met warm water en zeep. Het zachte van de wol, het natmaken en langzaam bewegen van je handen over de wol tot het onder je handen vervilt, is behalve een heel tactiel proces ook een bijna meditatieve ervaring. Het heeft op mij een kalmerende werking op mijn geest.

Ook als ik met een naald vilt (het zg. droog vilten) geniet ik er enorm van om onder mijn handen, langzaam maar zeker een vorm te zien ontstaan. Het is een arbeidsintensief en langdurig proces om te vilten, en dat dwingt je om ook langzaam en geduldig te zijn.

Van schaap tot kunst

Voor mij is het proces van creatie net zo belangrijk als het eindresultaat...

 

Ik vind het een heel leuk besef dat de wol in mijn handen van schapen komt die ergens op de wereld hun leventje hebben. Nadat de wol geschoren, gewassen, gekaard en evt geverfd is, belandt het in mijn handen en wordt daar bewerkt tot een object.

 

Het proces van het creëren voelt als een avontuur van geest ( het idee), lichaam (mijn handen) en materiaal (natuurlijke materialen). Alledrie hebben zij eigen mogelijkheden en onmogelijkheden en hun eigen wil als het ware. Mijn handen doen niet altijd wat mijn geest wil, en zo doet het materiaal niet altijd wat mijn handen willen. Maar om daar mee te spelen en bezig te zijn geeft mij enorm veel plezier en voldoening (en zo nu en dan ook strijd).

Altijd groeiend, altijd veranderend

 

Als er een leidraad kan worden gevonden in mijn leven, werk en interesses, dan zal het dit zijn: metamorfose, transformatie en de cycli van het leven...
 

Of het nu in mijn werk met kinderen is, of het bezig zijn in mijn tuin, of wandelend in de natuur: een terugkerend thema voor mij blijft beweging, groei en verandering. Dat fascineert me en dat probeer ik ook in mijn vilten beelden over te brengen.

 

Dat ook jij moge creëren!
 

Ik hoop dat deze site mijn enthousiasme voor creëren over kan brengen, en jou als bezoeker inspireert om ook dingen te gaan maken! Laat het aan me weten! Dat zou ik heel leuk vinden.

 

Kijk voor meer inspirerende kunst, kunstenaars en beelden of op mijn blog op deze site , of mijn Pinterest pagina of volg mij op Instagram @paulinevanderbaan


 

Pauline van der Baan

bottom of page